home > thema's > werken > inkomsten/consumptie > beeldbronnen terug
<h1>De zes dochters Boissevain</h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:De zes dochters Boissevain
Maker:Thérèse Schwartze (1851-1918)
Datering:1916
Techniek:olieverf
Materiaal:doek
Afmeting:130,5 cm hoog en 146 cm breed
Inventarisnummer:SA 40866
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

Boissevain
status

hulpvragen verbergen

  • Kun je aan dit portret de status van de familie Boissevain aflezen? Zo ja, waaraan zie je dat dan?

toelichting verbergen

Volgens familietraditie liet het echtpaar Boissevain in 1916 een portret maken van hun zes dochters, die toen tussen de zes en negentien waren. Het echtpaar kreeg in totaal tien kinderen: zes dochters en vier zonen.
De familie behoorde tot de notabelen van de stad. Vader Charles Boissevain was directeur van een ammoniakfabriek, lid van de gemeenteraad en Proviciale Staten van Noord-Holland. Moeder Maria Pijnappel was voorzitster van de Maatschapij tot Nut van 't Algemeen en van de Bond voor Vrouwenkiesrecht. Later werd ze ook lid van de Provinciale Staten.

In het Gemeentearchief Amsterdam wordt het archief van deze familie bewaard, inclusief de gegevens over de dagelijkse huishouding.

Thérèse Schwartze was geschoold door haar vader, de portretschilder Johan G. Schwartze. Thérèse was 23 toen hij stierf, maar ze was inmiddels zo geschoold dat ze in staat was het achtergebleven gezin te onderhouden. Nadat zij in 1881 met succes een portret van koningin Emma en prinses Wilhelmina had gemaakt, stroomden de portretopdrachten uit de gegoede stand binnen. Zo heeft de grootvader van de dochters Boissevain meerdere portretten bij haar besteld.